• Tuyển sinh 2024
  • Nhóm ngành Sức khỏe
  • Nhóm Công nghệ kỹ thuật
  • Nhóm Kinh tế - Du lịch

Thông tin tuyển sinh

Thông tin cần biết
Đăng ký trực tuyến
dd/mm/yyyy
Ghi rõ xã/phường, huyện/thị xã/thành phố
-Lớp 9 (đối với THCS), Lớp 12 (THPT), hoặc Trung cấp, Cao đẳng - Nhập 0 nếu bạn đang chờ tốt nghiệp trong năm 2023