Bạn ấy đã đi từ số 0 đến số 1 như thế , còn bạn?

Họ và tên Man Văn Huỳnh
Sinh ra nơi thị trấn miền núi xa xôi Lạc Tánh
15 tuổi - tốt nghiệp trung học cơ sở, ngay sau đó học trung cấp nghề luôn.
18 tuổi - thực tập tốt nghiệp, tháng lương đầu tiên gần 8 triệu, chưa tính tăng ca.
19 tuổi - trở thành thợ chính
21 tuổi - kinh nghiệm nghề nghiệp, vươn xa trên những công trình tầm cỡ.
Dự định...
23 tuổi - học liên thông lấy bằng cao đẳng
24 tuổi lập gia đình
... Tiếp tục chinh phục những nấc thang nghề nghiệp./.