Address
05 Tôn Thất Bách, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Phone
(0252)3828.150
Mobile
0911.266.252