Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trường THCS Phan Hiệp (Bắc Bình) đến tham quan, hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Bình Thuận