Trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn tham quan, trải nghiệm, hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Bình Thuận