Trường THCS Chợ Lầu và Trường THCS Phan Thanh tham quan, trải nghiệm, hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Bình Thuận